VI SKAL UTFORDRE OG BEGEISTRE!

Reppe Blandakor


I Reppe Blandakor sitter latteren løst, vi er glad i spillopper og ablegøyer og det er høyt under taket. Sangen og musikken tar vi imidlertid seriøst. Vi strekker oss stadig mot nye mål og behersker mange musikalske sjangere.

Vi deltar på sangerstevner, konserter av forskjellige slag, nasjonale- og internasjonale korfestivaler og konkurranser. Koret er etablert i A-klassen for blandakor.    

Ved ulike anledninger akkompagneres koret av et eget husband, bestående av sangere fra koret.

Koret arrangerer korkvelder, fester, kabareter, forestillinger og revyer, årlige julekonserter med mer.

Reppe Blandakor kan stille med mindre grupper av varierende størrelse på forespørsel.


Vi har øvelse hver tirsdag mellom kl.1930 og 2200 på Fykenborg forsamlingshus, Reppe.